Κεντρικό
Ελ. Βενιζέλου 30Β & Δαγκλή 10 γων., 65403, Καβάλα
Τ:2510 227922

Υποκ/μα
Φιλίππου 9Α, 65403, Καβάλα
T:2510 227923